Holy Mass at Malolos Cathedral – 19 July 2020

bandicam 2020-07-20 00-33-11-005

Holy Mass on the 16th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Homily of Bishop Dennis Villarojo,
Bishop of Malolos
MALOLOS CATHEDRAL,
19 July 2020

The Parable Jesus gives us today explains why there is evil in the world. We wonder “what is the evil in the world, bakit may masama sa mundong ito?” ang ginawa naman ng Diyos ay pawang Mabuti, mabubuti ang ginawa ng Diyos, hindi naman gumawa ang Diyos ng masama. Ngunit bakit mararanasan pa rin natin ang kasamaan at ang masama?  (what God did was good, God did good, God did not do evil. But why do we still experience the evil and the bad?)

Una po sa lahat, let us qualify what is meant by evil in the parable today. The Lord used the imagery of wheat and darnel. Wheat, ito yung trigo at yung darnel, sometimes translated as weeds na hindi ito pangkaraniwang damo, ito po yung damo na nakamukha ng trigo ngunit hindi namumunga, may bunga man ay nagpapasama sa ani kasi nakakasama siya sa pag-ani (that it is not an ordinary grass, this is the grass that looks like wheat but does not bear fruit, even if it has fruit it makes the harvest worse because it is harmful to the harvest) and then the whole batch of harvested weed becomes spoiled because of the darnel.

During the imperial times, the time of the Romans, sabotaging a wheat field with darnel was considered a crime deserving capitol punishment. Binibitay ang sinumang gumagawa noon kasi (Anyone who worked then was hanged because) it constituted economic sabotage. Can you imagine a field of wheat, makakain sana ng tao pero gusto mong sirain ang ani kaya maghasik ka doon ng mga itong tinatawag na darnel, kamukha siya ng trigo at pagharvest ay masisira na yung buong harvest (man could have eaten but you want to destroy the harvest so sow the so-called darnel there, it looks like wheat and harvesting will ruin the whole harvest.).

Ang ginagamit ng Panginoon (What the Lord uses) is an imagery coming from nature, kalikasan. Wheat and darnel, mga halaman ngunit sa kanyang pagkagawa ng kuwento sa parable na ito, sa talinhagang ito malinaw na sinabi ng Panginoon (plants but in his making the story in this parable, in this parable the Lord clearly stated) “his enemy came and sowed weeds through his wheat, and then made off.” Kaaway ng farmer. At tinanong din ng mga tauhan ng farmer “Sir, did you not sow good seed in your field? Where are the weeds coming from?” at sumagot yung may-ari ng lupa “I see an enemy’s hand in this” “nakita ko ang isang kaaway, ang aking kaaway ang may kagagawan nito.” And why is this important itong detail na ito sa talinhaga? Sapagkat ang tinutukoy na kasamaan o masama dito sa ating Panginoon ay hindi young natural, physical evil yung po bang lindol, bagyo o virus masamaiyon kaya lang bahagi ng kalikasan kaya hindi natin masasabi “itong lindol na ito makasalanan, masama” hindi rin natin masasabi “itong virus na ito masama ito, makasalanan” kalikasan iyan.

But what is clear in the parable is that when the Lord speaks of evil, he is not referring to physical or natural evil yung mga dulot ng kalikasan, he is referring to human action, yung masama, kasamaan na nanggagaling sa puso at gawa ng tao.

“An enemy has done this.” Now if you go back kung sino itong kaaway ng Diyos na gumawa sa mga bagay na masama, they can all go back to the devil himself, yung diablo iyun naman ang mababasa natin sa aklat ng Henesis. Ngunit alam din po natin na hindi lahat ng kasamaan dito sa mundo ay nang-gagaling sa diyablo mismo, marami sa mga pinsala na ating nagagawa o nangyayari sa mundong ito, sa pahirap na ating dinaranas sa mundong ito ay nang-gagaling sa mga tao na nagpapahintulot na kumilos ang diyablo sa kanialng buhay, kung sa gayo’y nagiging kaanib ng diyablo sapagkat pinapahintulutan nila ang paghihikayat ng diyablo sa kanila.

And so, if we ask why is there evil in the world, and I’m not referring to natural evil or physical evil, the Lord is referring to moral evil, yung kasamaan na dulot sa masamang kalooban ng tao. This is the answer; bakit may taong masama, bakit may mga taong gumagawa ng masama? Lahat naman ng tao ay ginawa ng Diyos na mabubuti ngunit bakit mayroong mga taong kaanib na sanhi ng lahat ng kasamaan, kaanib ng diyablo, ito po iyon dahil mayroong gma tao na nagpapahintulot na gamitin sila ng diyablo upang gumawa ng pinsala sa kapwa.

And when do we become instruments of the devil, instruments of his plans when we become selfish. Kung ang ating kapakanan lamang ang ating tinitignan at inaalagaan, inaatupag, kung pinapairal natin ang masasamang damdamin na nandiyan sa ating kalooban; inis, galit, envy, yung ayaw mong maapawan ka ng iba dapat kinakailangan nasa unahan ka talaga, ambisyon, pride, sinasabi naman ng Panginoon itong mga bagay na ito. There was one instance in the Gospel when the Lord says hindi yung kinakain natin, hindi yung pumapasok sa ating bibig ang nagpaparumi ng ating kalooban kundi yung nanggagaling sa ating puso; ang kalaswaan, ang galit, ang pagmamalaki sa sarili, all these things. When we allow these vices, itong mga bisyong ito ay ipinapairal natin sa ating mga puso, iyon Madali tayong mahikayat na gumawa ng masama.

Ngayon po, ano ang kinakailangan nating gawin upanag magapi natin ang masama na nasa ating kalooban? Because here the Lord is not only speaking about society in general, it’s not just talking about the Church in general he’s also talking about each and every individual person. Napansin po natin, napansin po ninyo na kahit gaano man ang pagnanais natin na maging mabuting tao, parang umiiral pa rin sa ating sarili ang self-interest, ang kasakiman, ang pagkatamad, ang mga malaswa na mga desire. Itong lahat ito ay nandito sa atin. Sinasabi nga po “it is the traces of original sin” traces of original sin. Paano po natin magapi ang mga ito? Not by justifying evil.

Maari po kasi nating gamitin ang Ebanghelyong ito at sasabihin natin ay “ganon pala eh, ang kasamaan ay likas talaga sa tao, ay kung ganon naman pala ay wala tayong magagawa.” Sabi naman dito “hintayin na lang natin sa panahon ng paghukom” the day of judgment after all the lord says let them grow together until harvest then at harvest time, I will order the harvesters first collect the weeds and bundle them up to burn and then gather the wheat into my barn (Mt). Kung pahihintulutan natin na magkakaroon ng ugat ang kasamaan sa ating puso at gayon din naman kung pinapahintulutan natin na lalaganap ang masama sa ating lipunan, darating din ang panahon ng paghukom.

But we don’t have to wait for the day of judgement because the day of judgement is a terrible day because when we don’t do anything here and now at the day of judgment, wala na po yung tawaran pa. When god judges us, iyun na iyon. But here and now at the moment when we can still do something, we must do something.

Baka po iniisip natin “ganon may mga masama, may mga masamang tao na kinakailangan nating sugpuin natin sila, hindi na tayo maghintay sa panahon ng judgement. Sige nga, ano ang gagawin natin? Papatayin natin ang mga iyan.” Sino ba iyong mga iniisip natin na masasama? Sugpuin, patayin, hindi rin iyan ang gusting mangyari ng Panginoon sapagakat if we take into our hands the judgment that is that belongs only to God, we may pull out, we may pull up the weeds and take along the wheat with him.

Kapag ang iniisip natin ay tanggalin ang lahat ng mga taong masama, baka po makasama tayo doon o di po kaya makasama yung mga taong inosente, ganon na lang nating gagawin. Kaya po we have due process, kaya po may imbestigasyon, may pagsusuri kung sino talaga ang masama, sino hindi at iyun po ang cornerstone ng lipunan, hindi maaring summary executions na lang, hindi maaring “iyan, pusher iyan” kinabukasan patay. Kasi posible na mayroong ring masasabi “yang taong iyan, yung nagtuturo ng ganyan, pusher din iyan” ikaw, ikaw na rin ang susugurin.

May sinasabi “kapag wala ka namang ginawang masama, wala kang dapat katatakutan” hindi po ang nangyayaring ganyan, may mga batang 7 years old na namatay rin because this is not supposed to be done, ang ginagawa natin kung ano ang nararapat lamang sa Diyos. And so, what needs to be done? para sa atin, una po sa lahat it has to be an act of the heart and of the mind. Kung ano po ang masama and we don’t justify and we will have to affirm within ourselves “ang gawaing ito ay masama” no matter if there is good intention. Kasi po kapag sinasabi nating “okay lang iyan, masama iyan pero mabuti naman ang kahihinatnan.” Lumalabag tayo sa utos ng Diyos na makikita natin sa Romans 3:18 “the end does not justify the means.”

Kapag sinasabi natin na “okay lang iyan, total maganda naman ang intensyon” pero kapag ito’y masama ay talagang masama iyan no matter your intention. therefore, we make a judgment mentally and affectively. Ang gawaing ito ay masama kaya hindi ko ito pahihintulutan, wala naman akong magawa dahil wala akong kapangyarihan ngunit sa sarili ko, hindi ako sangayon sa ganitong gawain sapagkat ito ay masama, that’s the basic thing. And then huwag tayong palilito, marami kasi sa atin hindi natin malaman kung ano ang tama at ano yung mali, bakit po? Wala namang nagsisita, wala namang naninindigan na ito ay masama para ang lahat yata ay okay lang, ganon po ang nangyari sapagkat marami sa atin ang hindi na naninindigan at hindi na nakikita kung ano ang Mabuti at ano ang masama.

Ngunit sap ag-iisip pa lang, sa konsensya pa lang at sa Salita ng Diyos ay malalaman natin ano ang mabuti at ano ang masama. there is no confusion my friends if you do not confuse yourselves. Claro naman yung 10 commandments, ang kinakailangan ay malinaw na pag-iisip, what is wrong and what is right, do not allow yourselves to be confused with popular opinion. We have reason, we have a conscience and we have scriptures to instruct us. And here if we reflect only carefully ay alam natin kung ano ang mali at ano ang tama.

Kahit doon lang po, kung wala na tayong magawa kasi wala tayong kapangyarihan but if we are clear about what is right and what is wrong do not confuse yourself and stand steadfast, hold fast to what is the truth, kahit sa sarili lang, kahit sa pangungusap then we have not allowed the evil to infect our hearts and our minds and a time will come judgment will fall on us and then it shall be revealed fully kung sino ang gumagawa ng masama at sino ang gumagawa sa tama.

In these confusing times, na kung saan ang lahat ay naguguluhan tayo sa ating pag-iisip, nawa’y maging malinaw ang ating pag-iisip at gawa. Let’s simply listen to our conscience, let us listen to the word of God so that we may not be overcome by evil in our lives.

 

Advertisement

One thought on “Holy Mass at Malolos Cathedral – 19 July 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s