Holy Mass at Malolos Cathedral – 3 May 2020

bandicam 2020-05-04 00-43-11-138

Holy Mass on the 4th Sunday of Easter (Year A)

Homily of Bishop Dennis Villarojo,
Bishop of Malolos

MALOLOS CATHEDRAL, Malolos, Bulacan
3 May 2020
(video)

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Today is Good Shepherd Sunday and the Gospel today describes the way that Jesus is Shepherd. Ano nga ba ang pagiging Pastol ng ating Panginoon? sa panahon natin ngayon ayaw natin ng magpastol because the image conjured by a Shepherd is one that carries a staff and he uses the staff to control, to herd the sheep. Ayaw po natin noon kasi ayaw natin para tayong mga tupa na sunod-sunuran lang, ayaw natin na ilagay sa kulungan. Gusto nating lumaya, umalis, lumakad. Kung anuman, kung saan man ang gusto nating puntahan.

And so, Is the image of Jesus the Good shepherd irrelevant to our times today? The fact is marami sa ating ang tumitingala sa ating Panginoon bilang Pastol. We believe in Jesus as our Shepherd but only within certain limits. “Panginoon, Pastol ka naming kung kami ay naghahanap ng Pastulan. Kung nangangailangan kami ng pagkain, susunod kami sa iyo. Pipila kami kapag may namimigay ng ayuda, susunod kami kung nakikita namin na amganda ang buhay doon. Ngunit kung sasarhan ninyo ang pintuan, ang lagusan, ayaw na namin noon sapagkat ibig namin na kami ay malaya.” So that we can recognize Jesus as Shepherd only in certain aspect of our lives but there are aspects, merong mga bahagi sa ating buhay na walang pakialam, dapat hindi nakikialam ang ating Panginoon. He is not Shepherd in some areas in our lives.

Tayo namang mga tao ay hindi tayo -ayaw nating isipin natin ang ating sarili na mga tupa, ayaw nating isipin natin ang ating sarili na mga hayop na sunod-sunuran lang. sa panahon natin ngayon, ang tao ay may kKarapatan, ang tao ay may pag-iisip kaya dapat siya ay may kapangyarihan sa kanyang sariling kapalaran, sa kanyang sariling buhay. And that is right, tama naman po iyon na ang tao ay may Karapatan, may dignidad at hindi sunod-sunuran. Paano magiging Pastol ang Panginoon kapag tayo ay may Karapatan na pumili kung saan at ano ang ating pipiliin. If we study carefully, the way Jesus describes himself as Shepherd he truly tells us “I’m a shepherd and you are my sheep but I will not treat you as a herd.” parang kawan na sunod-sunuran lang.

The language that he uses is first of all relational. Ugnayan, ugnayang makatao “I know my Sheep and they hear my voice. I call them by their name.” hindi na ito ordinaryong pastol. Paano ba naman if you have a shepherd na isa-isa tinatawag niya, eh kung meron kang herd na 1000 sheep kaya mo bang tawaging isa-isa ang mga panagalan noon? So, Jesus is not any ordinary shepherd who herds the sheep, he calls them by name and they recognize his voice so that Jesus shepherds us, calls us to himself by opening his heart to us so that we may enter in a relationship with him. That is number 1, ang ating Panginoon ay Mabuting Pastol sapagkat hindi lang tayo sunod-sunuran sa kanya, tayo ay kanyang mga kaibigan, tayo ay may ugnayan sa kanya bilang mga tao.

Pangalawa po, the sheep needs to be protected and our shepherd, Jesus, lays down his life for us. He is not a paid watcher, yung taga-bantay ng mga tupa dahil binabayaran lang. Kapag dumating ang mga Lobo, ang mga hayop, tatakbo. Ang ating Panginoon truly lays down his life for his Sheep. Kung tayo po ay pupunta sa Holy Land, yuong sheepfold, yung bakod kung saan ay pinapapasok yung mga Tupa sa Gabi para hindi maexpose sa mga hayop, sa mga Lobo, meron itong lagusan para makapasok at labas ang mga Tupa, may bakod and then may lagusan. Sabi ng ating Panginoon “I am the gate” siya yung lagusan and ang iniisip natin ang gate, ang lagusan ay may cerradura, may pintuan. But in the custom of the Palestine sheepfolds, wala itong cerradura, walang pintuan. Ang pastol mismo ang matutulog doon sa lagusang iyon para alam niya kung sino ang papasok, kung meron mang papasok ay dadaan muna sa kanya at mayroon mang lalabas ay dadaan muna sa kanya kasi nakahiga siya doon, doon siya natutulog sa lagusan mismo.

Literally, here Jesus describes himself “I am the gate” gate nga siya, pintuan. Habang natutulog, nagbabantay upang walang makapasok na masasamang hayop at walang makalabas para hindi maexpose sa mga hayop na nasa labas. And look at the implication, dadaan muna sa Pastol ang hayop na mamiminsala sa mga tupa. He literally lays down his life for his sheep. At kung mayroon mang tupa na ibig lumabas ay aapak muna sa kanya. The sheep will have to step on sleeping shepherd if it wants to go out of the sheepfold. And that’s what happens when we reject Jesus as our shepherd, that is what happens when we disobey, when we don’t mind him, tinatapakan natin siya. He wants everything that is good for us, to protect us, to guide us, to herd, to verdant pastures. But a sheep, bilang tupa paminsan-minsan ibig natin na maging Malaya kaya paminsan-minsan tinatapakan natin ang Panginoon. “Ayaw namin sa iyo.”

Lastly, ayon sa ating Ebanghelyo ngayon, Jesus says “I am the gate and my sheep can come in and out Mof the sheepfold” makalabas at pasok tayo sa bakod. Therefore, our shepherd does not imprison us rather when we follow him, we become free, magiging malatayo tayo na makalabas, makapasok at makalabas sa bakuran. And what does this imply to us? A sheep. And what kind of shepherd do we have? Ang iniisip kasi natin “ayaw naming sa iyo Panginoon. Kung kayo’y magdadala sa amin sa mabuting pastulan ay susunod kami pero kung sa mga bagay-bagay na gusto naming at ayaw niyo ay susundin naming ang aming sarili.” Freedom, ang Kalayaan ay mapapaigting natin,we can deepen and widen our freedom if and only if we make the right choices.

Sa ating buhay ang mga pagpipilian natin ay dapat tama at mabuti upang mapalawak pa natin ang ating kalayaan. Not every choice leads us to freedom, there are choices that we make in life that closes many doors instead of opening them. And this is one indication if we made the right choice, if you made the right choice, you open more doors in your life. Mas dadami ang mga pagpipilian mo sapagkat ang una mong pinili ay mabuti at para sa iyong kabutihan ngunit kapag ang pinili mo ay mali, hindi nakabubuti sa iyo at hindi nakakabubuti sa mga taong minamahal mo, lahat ng mga pintuan ay sasara.

Let’s just take a few examples to illustrate: “gusto ko ito” drugas kasi meron kang mga bad experiences sa bahay, meron kang resentments ay“Ito pipiliin ko”. Akala mo ay kapag pinili mo ito mas magiging malaya ka, mas masisiyahan ka sa buhay mo, makakalimutan mo ang iyong mga problema, ay hindi. When you choose something that is wrong, that is evil and that with the accordance to the will of God for you, doors closed and you become more and more imprisoned.

Minsan, may mga kabataan na kapag pumipintig ang Puso, naku “ito na, ito na, ito na talaga” 13 anyos pa lang, 14 anyos pa lang parang nakahanap na ng forever. Pag sinusuway ang anumang sabihin ng mga magulang “ito na, ito na, wala nang iba.” Ayun na nga, pumasok sa relasyon na hindi pa angkop sa isang 14 years old. Akala nila, dalawa sila, akala nila ito nay un at maging mas malawak ang kanilang kalayaan, only to found out later, precisely because it not yet right for them to do such things, to make such choices, tumiklop ang kanilang mundo. Hindi pala forever. And then Kaagad-agad nagsasabi “walang forever” eh ba’t mo naman nalaman, 14 years old ka palang. Tignan mo yung gma lolo at lola ninyo, they made the right choices in their earlier live, ayan tignan mo hanggang ngayon magkakasama pa rin, may forever sila. Ikaw na sumuway at hindi ginagamit ang isip, pag-iisip, iyan ang napala. When we make the wrong choices because we do not listen to our lives; parents, teachers, elders above all, Jesus, who guides us, who lays down his life for us, we lose opportunities for happiness in our lives.

And so today, Good Shepherd Sunday, let us make an inventory of our choices. Tignan natin ang ating pagpipilian sa ating buhay at tignan natin ang mga implikasyon, gagawa tayo ng mga mapa. Ito yung pipiliin ko; anong nabubukasn, anong nagsasara. And then, choose accordingly and always, always stay close to the real shepherd, the shepherd who lays down his life for you, the shepherd who calls you by name, the shepherd who gives you freedom and joy not only in the next life but also here in the present moment.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s